Velkommen

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S er en pålidelig partner når det handler om at præstere kvalitetsarbejde i relation til tolkning og skriftlig oversættelse.

Vores tolke og oversættere dækker alle de sprog der tales og skrives af borgere i Danmark, i landets mangfoldige miljøer og sammenhænge.

Kontakt os hvis du har brug for at åbne en dør i kommunikationen: Vi vil gerne låne dig nøglen – Nøglen til forståelse !

Information in English

Vores brugere

Vi leverer tolkning og skriftlige oversættelser til både det offentlige og til erhvervslivet.

Vi har igennem vores virke som strækker sig over 25 år bl.a. haft primære rammeaftaler med flere af landets regioner og kommuner, samt leveret tolkeydelser til retsvæsenet og til statslige instanser.

Landsdækkende forankring

Vores tolke og oversættere er bosat i alle landets regioner og vi har et indgående lokalt kendskab til brugerne og vores tolke.

Nye freelance tolke søges!

Slå op under linket Job hos os.

ELIA

Vi er medlem af den europæiske sammenslutning af tolke- og oversættelesvirksomheder – ELIA. Her udveksler vi løbende erfaringer med vores internationale partnere, med det formål at kvalitetsudvikle branchen og højne vores faglige niveau.

Twitter & Facebook

Du er velkommen til at følge os på  Twitter og besøge os på  Facebook !