Når du har en tekst der skal oversættes …

Vores translatører og oversættere er i stand til at præstere kvalitetsoversættelser af alle typer tekster, fra medicinske journaler til uddannelsesdokumenter, juridiske tekster m.m.

Du er velkommen til at sende din tekst mhp. vurdering og pristilbud til admin@tolkeservice.dk

Når vi modtager et dokument til oversættelse fra dig, foretager vi en kvalitativ og kvantitativ analyse af teksten.
Vi vurderer indledningsvis om teksten er svær eller let. Derefter foretager vi en beregning af tekstens linjeantal. En linje defineres som indeholdende 60 tegn inklusive mellemrum. Vi bruger et professionelt program til at beregne tekstlinjer, og her tager vi naturligvis højde for gentagelser i teksten. Linjepris er i overenstemmelse med Justitsministeriets vejledende satser jf. Justitsministeriets aktuelle cirkulære .

Du er altid velkommen til uforpligtende at sende dit dokument til vurdering, og så kan du også regne med at få et kvalificeret tilbud.