Hvis du er bosat i regionerne Sjælland og Hovedstaden er du velkommen til at sende en email til admin@tolkeservice.dk for at forespørge om vi har brug for en tolk med din profil og indenfor dit sprog/dine sprog.

Forventninger og krav:

  • Du behersker det danske sprog samt dit målsprog/andet sprog på højt niveau og er villig til at deltage i vores kurser.
  • Er indforstået med at aflægge en skriftlig og mundtlig test.Har tolkeerfaring eller en tolkeuddannelse/kursus.
  • Er ansvarsbevidst og mødestabil.

Som tolk i vores virksomhed vil du få tolkeopgaver i sundhedsvæsenet (hospitaler, lægeklinikker), ved offentlige kontorer, retsvæsenet m.m.