Hvordan bestiller jeg tolk ?

  • Bestilling af en tolkeydelse foretages igennem vores online-formular (via menupunktet Bestil tolk) eller ved opkald til kontoret.
  • Når en bestilling er blevet modtaget og godkendt af bestillingssystemet eller kontoret, får man straks oplyst et referencenummer/ordrenummer på bestillingen.

Priser og andet praktisk

  • Priserne følger Justitsministeriets vejledende satser med mindre andet fremgår af en kontrakt/rammeaftale m.m.
  • Vederlagsfri aflysning gælder hvis tolkebestillingen aflyses senest 24 timer før tolkningens starttidspunkt, medmindre andet fremgår af en kontrakt eller rammeaftale.
  • Kommer tolken mere end 15 minutter for sent, har man ret til at afvise tolken uden betaling. Tolken skal dog vente på borgeren/patienten i en ½ time.

Tolkebilag/rekvisitioner

Tolkebilag fremsendes til rekvirenten/tolkebrugeren pr. email.