Regler for bestilling

Medmindre andet fremgår af den den enkelte rammeaftale/kontrakt gælder nedenstående regler og procedurer.

  1. Bestilling af en tolkeydelse bedes altid foretaget gennem kontoret. Man kan ikke lave en bindende aftale med tolken, da det kun er tolkeformidlerne der kan se, om vi har ledig kapacitet på det aktuelle tidspunkt
  2. Når en bestilling er blevet modtaget og godkendt af kontoret, får man oplyst et referencenummer på den aktuelle bestilling.
  3. Aflysning af en tolkning skal ske senest 24 timer før, medmindre andet fremgår af rammeaftalen. Aflyses der senere end 24 timer, vil man blive opkrævet betaling for den bestilte tid og evt. transport, såfremt vi ikke kan nå at stoppe tolken før denne er påbegyndt transporten.
  4. Kommer tolken mere end 15 minutter for sent, har man ret til at afvise tolken uden betaling. Tolken skal vente på klienten i en ½ time.
  5. Ved bestilling af telefontolkning vil tolkeformidleren ringe tilbage hurtigst mulig med navn på tolken og telefon nr. Når tolkningen er overstået skal man destruere telefonmumret da tolkenes telefonumre tilhører Social-Medicinsk Tolkeservice A/S.
  6. Ved hjemmebesøg mødes man ved opgangen, da det er strengt forbudt for tolken at gå ind alene.
  7. Ventetider: Såvel bruger som tolke kommer ind imellem i den situation, at den anden part er forsinket til en aftale. Vi får nogle gange henvendelser om hvor ubelejligt disse forsinkelser er. For tolkenes vedkommende betyder en forsinkelse ofte, at rekvirenten beder tolken om “lige at blive lidt længere” end den aftalte tid. Det stiller tolken i en uheldig situation, fordi imødekommelse af en sådan opfordring kan indebære, at tolken kommer for sent til sin næste aftale. Vi skal derfor indstille til, at den aftalte tid respekteres. Man kan kontakte kontoret, for evt. at finde en løsning.

Betaling

Hverdage fra kl. 08,00 til kl. 17,00 beregnes der normal takst pr. påbegyndt time. Fra kl. l7,00 til kl. 08,00 samt Lørdag, Søndag & Helligedage, betales der dobbelt takst pr. påbegyndt time, dog ikke på transport.
Taksterne svarer til Justitsministeriets vejledende satser – se Justitsministeriet cirkulære

Døgnvagt

Døgnvagten kan kontaktes uden for normal kontortid ved akut behov for tolkebistand.  Ved døgnvagtsopkald kan vi hjælpe både via telefontolkning eller  ved vi at sender en tolk ud.
Ved udkald mellem kl. 20.00 – 06.00, samt weekend/helligdage beregnes der 1 overtime.

Tolkebilag

Skal udfyldes af brugeren. Såfremt man ønsker det, vil vi levere tolkebilag, men de må kun bruges i forhold til SMT’s Tolke.