Virksomhedsprofil

SOCIAL – MEDICINSK TOLKESERVICE A/S, er en af landets ældste (etableret i 1993) og førende virksomheder i tolkning – og oversættelsesbranchen. Denne status har vi opnået ved såvel at holde fast i vores tradition, som at tænke i fornyelsesbaner.

Fornyelsen skabes i spændingsfeltet mellem de krav der hver dag stilles til os og vores tolke, og vores parathed til konstant at udvikle vores medarbejderes kompetencer.

Vi kan for det første henvise til vores mange tilfredse kunder og samarbejdspartnere og så er vi ikke mindst stolte af, at vi i kraft af vores omhyggelige rekrutteringsproces, har formået at skabe en stab af kompetente og professionelle tolke.

Vores tolkes daglige opgaver forudsætter en evne til at forholde sig til forskellige situationer, hvor kulturmødet mellem samfundet og vores medborgere med anden etnisk baggrund end dansk, finder sted.
Supervision, seminarer, temadage m.m. er med til at sikre at vi er godt rustet til at udføre kvalitetsarbejde ude på landets hospitalsafdelinger, i kommunale jobcentre og i mange andre sammenhænge hvor vi færdes hver dag.

Alle vores tolke har gennemgået såvel mundtlige som skriftlige prøver, hvilket bidrager til, at de oversætter på en, for alle parter, let og forståelig måde: konsekutiv/dialog tolkning.

Lokalt sprogkundskab, kompetent tilgang til opgaveløsning, fleksibilitet, samt en god dialog mellem patienten/ borgeren, tolkebrugeren og tolken, er med til at sikre, at en tolkning, eller skriftlig oversættelse, indeholder alle de oprindelige nuancer fra originalsproget.
Alle vores tolke har tavshedspligt og er uddannet og trænet til at løse mangfoldige opgaver:

  1. Ved hospitalsundersøgelser samt indlæggelser.
  2. Hos praktiserende læger og speciallæger.
  3. Hos psykiatere og psykologer.
  4. På skoler, fritidshjem og i børnehaver.
  5. På offentlige kontorer (Kommunerne, Staten og Regionerne), private virksomheder og advokatkontorer.
  6. Ved skriftlige oversættelser af alle teksttyper.

Vi har erfaret, at hospitaler, herunder skadestuer, lægevagter, mv. kan få brug for en tolk om aftenen og natten. Her er du velkommen til at benytte dig af vores døgnvagt, hvor vi med kort varsel tilbyder telefontolkning, eller rykker ud, i alle døgnets 24 timer, året rundt. Du ringer blot til vores hovednummer 70 20 90 12 og vælger at blive stillet videre til døgnvagten.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os!